เครื่องผัดไทSize/Packs/Carton
Net Weight
Gross Weight.
Dimension in Cm
CUM
230 g x 24 jars
5.52 kg
10.30 kg
23 x 29 x 24
0.016
470 g x 24 jars
11.28 kg
19.70 kg
28 x 35 x 28
0.027
1000 g x 12 packs
12.00 kg
12.50 kg
26 x 41.5 x 17.5
0.019


| BACK |