Product Hi-light

MAESUPEN PRODUCT

“น้ำพริกแม่สุเพ็ญ” มีเอกลักษณ์ด้วยรสชาติที่จัดจ้าน และเลือกสรรเฉพาะวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ ปราศจากการปรุงแต่ง หรือสังเคราะห์กลิ่นรส (artificial) รวมถึงการไม่ใช้สารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ (allergenic) ต่างๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก ทั้งนี้น้ำพริกแม่สุเพ็ญที่ให้รสชาติแบบต้นตำหรับ สามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 กลุ่มคือ

  • กลุ่มเครื่องแกง อาทิ น้ำพริกแกงพะแนง, น้ำพริกแกงเผ็ด, น้ำพริกแกงส้ม...(more)
  • กลุ่มเครื่องปรุงกึ่งสำเร็จรูป อาทิ น้ำพริกเผา, ซอสผัดกระเพรา, เครื่องต้มยำ...(more)
  • น้ำซอส อาทิ น้ำจิ้มไก่ ...(more)
  • เครื่องปรุงอื่นๆ อาทิ กะปิแท้, ผงกระหรี่, พริกป่นแท้ ...(more)

และล่าสุดได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่ และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมได้แก่ คั่วกลิ้ง พริกน้ำมัน เครื่องผัดไท แกงเขียว และแกงไตปลา