ABOUT US                “น้ำพริกแม่สุเพ็ญ” มีจุดเริ่มต้นจากต้นตำหรับรสชาติของอาหารใต้ (จังหวัดชุมพร) ที่เป็นน้ำพริกที่มีรสชาติจัดจ้าน แต่กลมกล่อม และเริ่มผลิตจำหน่ายจากร้านค้าแผงลอย ก่อนขยับเข้าสู่การขายในตลาดพรานนก ทั้งการค้าปลีก ค้าส่ง และจำหน่ายในระดับอุตสาหกรรมในที่สุด เคล็ดลับของรสชาติที่กลมกล่อมของน้ำพริกแม่สุเพ็ญนั้น นอกจากการคัดเลือกวัตถุดิบจากธรรมชาติแล้ว ยังได้ผนวกกับเทคโนโลยีการผลิตจากภูมิปัญญาชาวบ้านอย่าง “การบดน้ำพริก” ที่ได้พัฒนาเครื่องบดน้ำพริกขึ้นใช้งานเอง ซึ่งให้รสชาติ กลิ่นรส และเนื้อสัมผัสของน้ำพริกที่มีคุณภาพดี และยังคงเอกลักษณ์ เป็นที่ถูกปากของลูกค้ามาได้อย่างยาวนาน

                การผสมผสานวัฒนธรรมทางอาหาร และเทคโนโลยีการผลิตที่พัฒนาขึ้นเอง ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นทางธุรกิจที่ขยายและเติบโตมาจวบจนปัจจุบัน “น้ำพริกแม่สุเพ็ญ” ได้เป็นที่ยอมรับในระดับอุตสาหกรรม สามารถสร้างมาตรฐานในการผลิตและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศอย่าง ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย และโซนโอเชียเนีย โดยล่าสุดกำลังเตรียมความพร้อมที่จะขยายสู่ตลาดในยุโรป และภูมิภาคอื่นๆ